Pengenalan

Jabatan Sains Sosial adalah sebuah jabatan yang memayungi disiplin aliran sains kemanusiaan. Ianya merangkumi daripada 8 unit teras iaitu :

Unit pendidikan Islam & Bahasa Arab

Unit SejarahUnit Geografi

Unit Reka bentuk Teknologi (RBT)

Unit Pendidikan Seni Visual

Unit Pendidikan Moral

Unit Pendidikan Jasmani

Unit Perakaunan

Dengan 21 orang guru dan 1 Staff, Jabatan ini merupakan jabatan akademik tersebar di MRSM TGS.

 
Objektif

Melahirkan insan yang bertaqwa kepada Allah SWT tanpa meminggirkan pencapaian akademik

Memupuk pelajar ke arah menjadikan pencapaian kendiri seiring dengan pencapaian sains & teknologi serta kemahiran-kemahiran lain yang diperlukan pada era moden ini

Menjadikan pembelajaran holistik sebagai landasan ke arah mewujudkan teknokrat-teknokrat muslim bumiputera yang berdaya saing. 

Menjadikan budaya keusahawanan dan penciptaan produk-produk baru sebagai bidang yang perlu di terokai oleh pelajar.

Memupuk ikatan silaturrahmi antara guru, pelajar dan staff atas landasan Islam dan keharmonian hubungan berbilang kaum di Malaysia.